3218 Serbest Bölgeler Kanunu 8. Madde: “Serbest bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaret, dış ticaret rejimine tabidir. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz.

21520 Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği 30. Madde: “Türkiye'den Bölgeye sevkedilen mallar, dış ticaret rejimine tabi tutulur ve bu rejime göre ihraç edilmiş sayılır. Bölge ile diğer ülkeler ve Serbest Bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz. Bölgeden yurtdışına mal gönderilmesi ve hizmet verilmesi serbesttir.
Bölgeden yurt dışına ve Türkiye’ye daha ileri derecede işlem görmek üzere mal gönderilebilir.”

21520 Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği 31. Madde: “Bölgeden, Türkiye'ye sevke dilen mallar dış ticaret rejimine tabi tutulur ve bu rejime göre ithal edilmiş sayılır. Bölge ile diğer ülkeler ve Serbest Bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz.”