Adım

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Serbest Bölge Müdürlüğü veya web sitemiz üzerinden temin edilecek Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu doldurulur.

Adım

Faaliyet Ruhsatı Müracaat ücreti, T.C. Merkez Bankası'nda açılmış olan ilgili Özel Hesaba Yatırılır.

Adım

Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ve ekleriyle birlikte, Serbest Bölge Müdürlüğü'ne müracaat edilir.

Adım

Genel Mü ;dürlükçe Müracaatlar Değerlendirilir;

OLUMSUZ

Müracaat ücreti firmaya iade edilir.

OLUMLU

Firma Genel Müdürlük tarafından başvurunun uygun göründüğüne dair yazısının gönderdiliği tarihten itibaren 30 gün içinde BKİ veya kiralama ruhsatına sahip bir kullanıcıyla kiracı statüsünde faaliyet gösterecekse Kapalı Alan; Yatırımcı statüsünde faaliyet gösterecekse Açık Alan kira sözleşmesi imzalar ve bu sözleşme serbest bölge müdürlüğünce onaylan