Adım

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Serbest Bölge Müdürlüğü veya web sitemiz üzerinden temin edilecek Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu doldurulur.

Adım

Faaliyet Ruhsatı Müracaat ücreti, T.C. Merkez Bankası'nda açılmış olan ilgili Özel Hesaba Yatırılır.

Adım

Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ve ekleriyle birlikte, Serbest Bölge Müdürlüğü'ne müracaat edilir.

Adım

Genel Müdürlükçe Müracaatlar Değerlendirilir;

OLUMSUZ

Müracaat ücreti firmaya iade edilir.

OLUMLU

Firma Genel Müdürlük tarafından başvurunun uygun göründüğüne dair yazısının gönderdiliği tarihten itibaren 30 gün içinde BKİ veya kiralama ruhsatına sahip bir kullanıcıyla kiracı statüsünde faaliyet gösterecekse Kapalı Alan; Yatırımcı statüsünde faaliyet gösterecekse Açık Alan kira sözleşmesi imzalar ve bu sözleşme serbest bölge müdürlüğünce onaylanır.

Adım

İmzalanan ve onaylatılan kira sözleşmesinin bir nüshası 30 gün içerisinde Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne gönderilir.

Adım

Genel Müdürlük Faaliyet Ruhsatını düzenleyerek ilgili firmaya gönderir. Firma yatırımcı kullanıcı statüsünde faaliyette bulunacak ise, inşaat projesini uygulamak üzere inşaat ruhsatını alır. İnşaatı bittikten sonra iskan ruhsatını alarak Bölgedeki faaliyetine başlar. İnşaatı süresinde Bölgedeki kapalı alan kiralayarak faaliyetine devam edebilir.