Hazır Altyapı

Altyapı özellikleri:

 • Temiz şu şebekesi
 • Doğalgaz
 • Enerji dağıtım şebekesi
 • Merkez şalt sistemleri
 • Trafo üniteleri
 • Yangın söndürme suyu ve hidrantları
 • Yol ve çevre aydınlatması
 • Kana lizasyon şebekesi
 • Yağmur suyu drenajları
 • Telefon ve İnternet hatları
 • Metro Ethernet
 • Fiber optik hat
 • Data hatları ve uydu iletişim imkanı