Gümrük, resim ve harç muafiyeti
Gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti (Kısmi)
KDV muafiyeti
Ucuz bankacılık işlemleri
Serbest kâr transferi

% 100 Vergi Muafiyeti:

Faaliyet gösteren yerli ve yabancı işletmelerimiz üretim faaliyetlerinden doğan kazançları üzerinden, Avrupa Birliğine tam üyeliğimizin gerçekleştiği tarihe kadar 0 Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisinden muaf tutulmuşlardır.

Gümrük Vergisi - KDV - KKDF Mu afiyeti:

Faaliyet gösteren firmalarımız KDV, Gümrük Vergisi ve KKDF gibi gümrükle ilgili vergi ve gerekliliklerden muaf tutulmuşlardır.

Muhtasar Muafiyeti:

Ürettiği ürünlerin en az %85'ini yurt dışı ülkelere satan üretim ruhsatı sahibi firmalarımız, çalışanları için ödedikleri maaşları üzerindeki Gelir Vergisinden 0 muaf tutulmuşlardır.

Enflasyon muhasebesi imkanı:

KOSBAŞ'ta alım-satım, stok değerleme ve muhasebeleştirme konvertbl dövizlerle yapıldığı için kullanıcılar enflasyondan olumsuz etkilenmezler. Serbest Bölgelerde faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır.

Serbest kar transferi:

Yerli ve yabancı tüm s erbest bölge kullanıcılarımız, bölgede elde ettikleri kârlarının Türkiye'ye ve/veya yurtdışına izne tabii olmadan transferini yapabilirler.
Serbest Bölgede sağlanan bu teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalarımız eşit olarak yararlanmaktadır.