Serbest bölgeler mevzuatının KOSBAŞ’a tanıdığı yetkiler dahilinde , hizmet kalitesinden ödün vermeden bölge kullanıcı firmalarına aşağıdaki ilkeler doğrultusunda en iyi şekilde hizmet sunmaktır.

• Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak.

• Kalite Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek.

• Çalışanlarımızın tam katılımıyla gerekli kaynakları sağlayarak hizmet kalitemizi yükseltmek.

• Kurum vizyon ve misyonuna uygun hedeflere ulaşmak.

• Kurum içi ve kurum dışı tüm paydaşlarımızla etkin iletişim ve koordinasyon sağlamak.

• Bölge faaliyetlerinin yasal mevzuat ve kanun hük& uuml;mlerine uygun şekilde işleyişini sağlamak.

• Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak veya katkı sağlamak.

• Mesleki eğitim konusunda katkı sağlamak suretiyle kalifiye insan kaynağı yetiştirilmesine olanak sağlamak.